AktualnościNowy rok szkolny 2018/2019 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie

 

Nowy rok szkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy
w Łagowie rozpoczął się 3 września o godzinie 9.00 uroczystym apelem na tarasie szkolnym. Wcześniej uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. W uroczystości szkolnej uczestniczył Wójt Gminy Łagów Pan Czesław Kalbarczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Ostrowska. Po złożeniu meldunku przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Hanię Sikorę oraz odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, dyrektor szkoły Dariusz Rutkowski powitał zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawił podstawowe założenia do pracy szkoły w ostaniem roku wdrażania reformy systemu edukacji w naszym kraju, odczytał list Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców oraz przekazał najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w r. szk. 2018/2019. Podziękował władzom samorządowym: Radzie Gminy i Wójtowi za podnoszenie stanu bezpieczeństwa uczniów między innymi poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy Szkolnej wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem. Pod koniec wakacji został także doprowadzony do szkoły w ramach projektu unijnego światłowód, co umożliwi uczniom i nauczycielom korzystanie bardzo szybkiego szerokopasmowego Internetu.

W bieżącym roku szkolnym w szkole łagowskiej jest uruchomionych 13 oddziałów,
11 oddziałów w klasach I-VIII i dwa oddziały gimnazjalne. Ogółem do szkoły uczęszcza 242 uczniów, zatrudnionych jest 23 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych. Najważniejszym zadaniem dydaktycznym jest przygotowanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniów klasy ósmej do egzaminów w kwietniu 2019 r. W ramach zadań wychowawczych celem nadrzędnym jest wychowanie patriotyczne oraz przygotowanie szkoły do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie poznają historię hymnu narodowego oraz poznają wszystkie zwrotki tekstu oficjalnego Mazurka Dąbrowskiego, aby zaśpiewać go wspólnie z nauczycielami podczas uroczystości szkolnych 9 listopada o godzinie 11.11. Kontynuowana będzie współpraca i wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Niemczech. Będą działały pozalekcyjne formy aktywności uczniowskiej, m. in. zespół taneczny OCH, sekcja judo, zespół wokalny Scherzo, oraz koła przedmiotowe i sportowe (piłka nożna chłopców, piłka koszykowa dziewcząt). Aktualne informacje związane z życiem szkoły można śledzić na naszej stronie internetowej. Uczniowie i rodzice mogą dodatkowo korzystać z wiadomości umieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

 

 

 


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019


- Msza św. w kościele parafialnym w intencji nowego roku szkolnego - godz. 8.00


- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - godz. 9.00
(w zależności od warunków atmosferycznych na tarasie szkolnym lub w sali gimnastycznej).


-Spotkanie wychowawców klas z uczniami - godz. 10.00


- odjazdy autobusów- godz. 11.00

 

Poranne oodziny odjazdu autobusów z poszczególnych miejscowości:

Kosobudz: 6.50
Niedźwiedź: 7.05
Toporów: 7.15
Czyste: 7.20
Poźrzadło: 7.23
Stok: 7.10
Gronów: 7.25
Gronów Winiarnia: 7.23
Jemiołów: 7.35
Żelechów: 7.25
Sieniawa: 7.40
Sieniawa Osiedle Górnicze: 7.45
Łagówek: 7.40