Aktualności7 marca trójka uczniów naszej szkoły uczestniczyła w eliminacjach powiatowych do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2019. Konkurs odbywał się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. Joanna Zdanowicz z kl. II zaprezentowała się w wierszu J. Brzechwy „Wrona i ser”, Natalia Marysiok z kl. Vb wyrecytowała wiersz W. Chotomskiej „Kornik i mól”. Jakub Ługowski z kl. VIII za wykonanie utworu J. Kraszewskiego „Dziad i Baba” otrzymał nominację jury do etapu wojewódzkiego w Żaganiu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu powiatowego, a za Kubę mocno trzymamy kciuki.

 

14 lutego w SSP w Łagowie odbył się szkolny etap Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego organizowanego przez Okręg PZW w Zielonej Górze. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 17 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania testowe związane z tematyką wędkarstwa i ekologii. Trzy pierwsze miejsca zdobyli: Igor Okuszko z kl. 6, Kornel Zapotoczny z kl. 7 i Jędrek Pilch z kl. 7. Najmłodszym uczestnikiem konkursu był siedmioletni Ksawery Druszlakowski z kl. I. Wymienieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego na apelu szkolnym. Natomiast dwóch uczniów z największą ilością zdobytych punktów tj. Igor i Kornel 18 marca 2019 r. pojedzie na finał konkursu do Zielonej Góry.

Życzymy powodzenia.


PROPOZYCJE NA FERIE ZIMOWE 2019
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie

 

  Poniedziałek  14.01 Wtorek  15.01

Środa  16.01

Czwartek  17.01 Piątek  18.01

Nazwisko nauczyciela

- A. Topolski A. Topolski A. Topolski -

Forma

-

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna

1300 – 1500

Warsztaty dla zespołu OCH

Godziny

- 1200 – 1400
1600 – 2000  Orlik

1100 – 1300
1300 – 1500  OCH

1600 – 2000  Orlik
1200 – 1400
1600 – 2000  Orlik
-
  Poniedziałek  21.01 Wtorek  22.01 Środa  23.01 Środa  23.01 Piątek  25.01

Nazwisko nauczyciela

- W. Tepfer W. Tepfer W. Tepfer -

Forma

-

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna

Tenis stołowy

Piłka koszykowa
Piłka siatkowa

Piłka nożna
-

Godziny

- 1200 – 1400
1600 – 2000  Orlik
1200 – 1400
1600 – 2000  Orlik
1200 – 1400
1600 – 2000  Orlik
-

 

Uwaga: w zależności od warunków pogodowych zajęcia piłkarskie odbywać się będą na boisku ORLIK
lub w sali gimnastycznej .

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas zimowego wypoczynku.

 

 


 

gry online

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

 

• 5.11.2018. (poniedziałek) – Marsz Niepodległości – 3 lekcja
• 6.11.2018. (wtorek) – IDOL – Konkurs piosenki legionowej i patriotycznej
• 7.11.2018. (środa) – konkurs plastyczny pt. ”Portret Piłsudskiego”
• 8.11.2018. (czwartek) – Turniej wiedzy o Polsce – 4,5 lekcja
• 9.11.2018. (piątek) – Apel z okazji Święta Niepodległości – 4 lekcja


Sprawozdanie z udziału w grze miejsko-terenowej pt. ”Droga do wolności”.

17 października 2018 r. grupa naszych uczniów w składzie: Jakub Ługowski, Sebastian Romanowski i Paweł Rosiak wzięła udział w grze miejsko-terenowej „Droga do wolności”, której celem było uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zaproszenie otrzymaliśmy od Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym w Zbąszynku. Zadaniem uczniów było poprawne rozwiązanie zadań w każdym z ośmiu punktów kontrolnych wyznaczonych w różnych miejscach na terenie Gminy Zbąszynek. Uczniowie wylosowali opiekuna, otrzymali mapki i materiały potrzebne do rozwiązania zadań i ruszyli w teren. Zadania na punktach kontrolnych dotyczyły postaci historycznych, polskich symboli narodowych oraz podstawowej wiedzy z pierwszej pomocy. Po zakończeniu imprezy odbyło się podsumowanie podczas, którego dowiedzieliśmy się, że zespół z naszej szkoły zajął pierwsze miejsce. Uczniowie z wielką radością wybrali sobie atrakcyjne nagrody.
Szkole Podstawowej w Zbąszynku dziękujemy za zaproszenie.

Danuta Siemoniak


14 października 2018 r na Zamku Joannitów w Łagowie odbył się Gminny Dzień Seniora. Program artystyczny na tegoroczną uroczystość przygotowali uczniowie naszej szkoły. Harcerze z drużyny „Zielony Płomień” uroczyście witali seniorów, w razie potrzeby służyli pomocą. Laureaci konkursu recytatorskiego popisali się piękną recytacją swoich wierszy, a zespół muzyczny pod kierownictwem pani Doroty Ozorowskiej zaprezentował piękne, wzruszające piosenki. Podczas piosenki „Człowieczy los” w wykonaniu Julii Rzymanek nasi kochani seniorzy przyłączyli się do wspólnego śpiewania.


12 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas wyjątkowej akademii, którą w tym roku przygotowali sami uczniowie, były piosenki zespołu Scherzo, skecze, kabaret, piękne układy taneczne i oczywiście życzenia. Największą niespodzianką był wspaniały tort od wszystkich uczniów dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły.


Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 1 października 2018 w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii.
Agencja widowisk historycznych ARKONA zaprezentowała spektakl pt. ”Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości”. W lekcji wzięli udział uczniowie kl. IV – VII i klas III gimnazjalnych. Treścią tej lekcji były informacje dotyczące czasów, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, dążenia niepodległościowe i odzyskanie niepodległości. Aktorzy przybliżyli historię od powstania listopadowego po przybycie Marszałka Józefa Piłsudskiego do Polski. Spektakl zawierał elementy interaktywne, a współpraca animatorów z uczniami polegała na przypomnieniu w przystępnej formie informacji o zrywach narodowych i dążeniach do niepodległości.

W programie znalazł się pokaz walki na szable między żołnierzem niemieckim a legionistą Piłsudskiego w umundurowaniu i uzbrojeniu odpowiednim temu okresowi. Dużo radości dostarczyła rekrutacja legionistów spośród naszych uczniów i pokaz musztry polskich żołnierzy. Widzowie mieli również możliwość kontaktu z replikami przedmiotów, strojów i uzbrojenia używanych w XIX i na początku XX wieku.
Lekcja zakończyła się sprawdzeniem zapamiętanej wiedzy, a Ci którzy zapamiętali najwięcej w nagrodę dostali pamiątkowe wybite na miejscu monety.


Nowy rok szkolny 2018/2019 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie

 

Nowy rok szkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy
w Łagowie rozpoczął się 3 września o godzinie 9.00 uroczystym apelem na tarasie szkolnym. Wcześniej uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. W uroczystości szkolnej uczestniczył Wójt Gminy Łagów Pan Czesław Kalbarczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Ostrowska. Po złożeniu meldunku przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Hanię Sikorę oraz odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, dyrektor szkoły Dariusz Rutkowski powitał zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawił podstawowe założenia do pracy szkoły w ostaniem roku wdrażania reformy systemu edukacji w naszym kraju, odczytał list Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców oraz przekazał najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w r. szk. 2018/2019. Podziękował władzom samorządowym: Radzie Gminy i Wójtowi za podnoszenie stanu bezpieczeństwa uczniów między innymi poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy Szkolnej wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem. Pod koniec wakacji został także doprowadzony do szkoły w ramach projektu unijnego światłowód, co umożliwi uczniom i nauczycielom korzystanie bardzo szybkiego szerokopasmowego Internetu.

W bieżącym roku szkolnym w szkole łagowskiej jest uruchomionych 13 oddziałów,
11 oddziałów w klasach I-VIII i dwa oddziały gimnazjalne. Ogółem do szkoły uczęszcza 242 uczniów, zatrudnionych jest 23 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych. Najważniejszym zadaniem dydaktycznym jest przygotowanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniów klasy ósmej do egzaminów w kwietniu 2019 r. W ramach zadań wychowawczych celem nadrzędnym jest wychowanie patriotyczne oraz przygotowanie szkoły do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie poznają historię hymnu narodowego oraz poznają wszystkie zwrotki tekstu oficjalnego Mazurka Dąbrowskiego, aby zaśpiewać go wspólnie z nauczycielami podczas uroczystości szkolnych 9 listopada o godzinie 11.11. Kontynuowana będzie współpraca i wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Niemczech. Będą działały pozalekcyjne formy aktywności uczniowskiej, m. in. zespół taneczny OCH, sekcja judo, zespół wokalny Scherzo, oraz koła przedmiotowe i sportowe (piłka nożna chłopców, piłka koszykowa dziewcząt). Aktualne informacje związane z życiem szkoły można śledzić na naszej stronie internetowej. Uczniowie i rodzice mogą dodatkowo korzystać z wiadomości umieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

 

 

 


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019


- Msza św. w kościele parafialnym w intencji nowego roku szkolnego - godz. 8.00


- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - godz. 9.00
(w zależności od warunków atmosferycznych na tarasie szkolnym lub w sali gimnastycznej).


-Spotkanie wychowawców klas z uczniami - godz. 10.00


- odjazdy autobusów- godz. 11.00

 

Poranne oodziny odjazdu autobusów z poszczególnych miejscowości:

Kosobudz: 6.50
Niedźwiedź: 7.05
Toporów: 7.15
Czyste: 7.20
Poźrzadło: 7.23
Stok: 7.10
Gronów: 7.25
Gronów Winiarnia: 7.23
Jemiołów: 7.35
Żelechów: 7.25
Sieniawa: 7.40
Sieniawa Osiedle Górnicze: 7.45
Łagówek: 7.40