Kalendarz szkoły 2016-2017


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

Rok szkolny 2016/2017 trwa od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. i dzieli się na dwa semestry:

I semestr - 01.09.2016r. – 15.01.2017r.
II semestr - 16.01.2017r. - 23.06.2017r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2016r.
Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2017r.

 

TERMINY FERII SZKOLNYCH

Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2016r. – 31.12.2016r.
Ferie zimowe - 30.01.2017r. – 12.02.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 13.04.2017r. – 18.04.2017r.

 

Dni wolne od zajęć:

14.10.2016r. (piątek)
31.10.2016r. (poniedziałek)
01.11.2016r. (wtorek)
11.11.2016r. (piątek)
01.01.2017r. (niedziela)
06.01.2017r. (piątek)
01.05.2017r. (poniedziałek)
02.05.2017r. (wtorek)
03.05.2017r. (środa)
15.06.2017r. (czwartek)

SP klasy I-VI 21.04.2017r. (piątek)
Gimnazjum klasy I-II 19.04.2017r. (środa)
20.04.2017r. (czwartek)
21.04.2017r. (piątek)

dodatkowe dni wolne 16.06.2017r. (piątek)

 

TERMINY EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna 19.04.2017r.
- część matematyczno – przyrodnicza 20.04.2017r.
- część językowa 21.04.2017r.
Egzamin dodatkowy:
- część humanistyczna 01.06.2016r.
- część matematyczno – przyrodnicza 02.06.2016r.
- część językowa 05.06.2016r.

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

- przygotowawcza 25-31.08.2016r.

- klasyfikacyjna 17, 18.01.2017r.
12, 13.06.2017r.

- szkoleniowe październik, listopad 2016r.
marzec 2017r.

- wystawianie ocen do 23.12.2016r.
10.06.2017r.

 

Egzamin próbny
- część humanistyczna listopad 2016r.
- część matematyczno – przyrodnicza listopad 2016r.
- część językowa listopad 2016r.

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

wrzesień (klasowe 22.IX)
listopad
19.01.2017r. (czwartek)
marzec
maj

 

TERMINY UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I INNE IMPREZY ŚRODOWISKOWE ( promocja szkoły)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 1 wrzesień
PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I
- GIMNAZJUM
- SP - październik
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14 października
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - listopad
WIGILIA DLA SAMOTNYCH - grudzień
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE - styczeń
UROCZYSTOŚCI ŚWIĄT - BOŻE NARODZENIE - grudzień
- WIELKANOC - kwiecień
WALENTYNKI - luty
DZIEŃ WIOSNY - marzec
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - maj
DZIEŃ MATKI - maj
DZIEŃ DZIECKA - czerwiec
DZIEŃ SPORTU - czerwiec
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 23 czerwca