Kalendarz szkoły 2017-2018


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

Rok szkolny 2017/2018 trwa od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. i dzieli się na dwa semestry:

I semestr - 04.09.2017 r. – 21.01.2018 r.
II semestr - 22.01.2018 r. - 22.06.2018 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 04.09.2017 r.
Zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 r.

 

TERMINY FERII SZKOLNYCH

Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
Ferie zimowe - 12.02.2017 r. – 25.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

 

Dni wolne od zajęć:

 

18 kwietnia 2018 r. (środa) – dot. klas II gimnazjum (egzaminy w kl. III gim.)
19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – dot. klas II gimnazjum (egzaminy w kl. III gim.)
20 kwietnia 2018 r. (piątek) – dot. klas II gimnazjum (egzaminy w kl. III gim.)
oraz szkoły podstawowej (klasy I – VII)

 

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – dot. szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
2 maja 2018 r. (środa) – dot. szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
4 maja 2018 r. (piątek) – dot. szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

1 czerwca 2018 (piątek) – dot. szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

 

 

TERMINY EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna 18.04.2018 r.
- część matematyczno – przyrodnicza 19.04.2018 r.
- część językowa 21.04.2017r.
Egzamin dodatkowy:
- część humanistyczna 01.06.2016r.
- część matematyczno – przyrodnicza 02.06.2016r.
- część językowa 05.06.2016r.

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

- przygotowawcza 

- klasyfikacyjna 

- szkoleniowe październik, listopad 2017r.

- wystawianie ocen 

 

Egzamin próbny
- część humanistyczna listopad 2016r.
- część matematyczno – przyrodnicza listopad 2016r.
- część językowa listopad 2016r.

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

wrzesień
listopad

marzec
maj

 

TERMINY UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I INNE IMPREZY ŚRODOWISKOWE ( promocja szkoły)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 1 wrzesień
PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I
- GIMNAZJUM
- SP - październik
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14 października
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - listopad
WIGILIA DLA SAMOTNYCH - grudzień
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE - styczeń
UROCZYSTOŚCI ŚWIĄT - BOŻE NARODZENIE - grudzień
- WIELKANOC - kwiecień
WALENTYNKI - luty
DZIEŃ WIOSNY - marzec
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - maj
DZIEŃ MATKI - maj
DZIEŃ DZIECKA - czerwiec
DZIEŃ SPORTU - czerwiec
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 22 czerwca