Laureaci i finaliści 2017/2018


Laureaci i finaliści  konkursów przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe
i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018. (stan na 22 maja 2018)

 

- Julia Rzymanek – laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego
- III miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

Zespół „Och”
- I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Tanecznym
Golden Lion we Lwowie
w kategorii Juniors Small Teams – Taniec artystyczny

- I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Tanecznym Gulden Lion we Lwowie
w kategorii Juniors Small Teams – Taniec w stylu wolnym

- I miejsce i tytuł laureata dla grupy najmłodszej w eliminacjach rejonowych Lubuskiej Gali Tanecznej „Pro Arte 2018” w Świebodzinie. Nominacja do finału wojewódzkiego.

 

 

Kangur matematyczny SP i Gimnazjum

Natalia Ostrowska (Żaczek) – wyróżnienie - 2014

Szymon Łazewski (Maluch) – wyróżnienie - 2014

Paweł Łazar (Maluch) – wyróżnienie - 2014

Krzysztof Łazar (Kadet) – wyróżnienie – 2014

Natalia Ostrowska (Żaczek) – wyróżnienie - 2014

Paweł Łazar (Beniamin) – wyróżnienie - 2015

Krzysztof Łazar (Junior) – wyróżnienie - 2015

Karolina Łazar (Kadet) – wyróżnienie – 2015

Jakub Ostrowski (Żaczek) – wyróżnienie – 2016

Dominika Łazar (Żaczek) – wyróżnienie – 2016

Natalia Ostrowska (Maluch) – wyróżnienie – 2016

Paweł Łazar (Beniamin) – wyróżnienie – 2016

Karolina Łazar (Kadet) – wyróżnienie – 2016

Dominka Łazar (Maluch) – wyróżnienie - 2017

Jakub Ostrowski (Maluch) – wyróżnienie – 2017

Paweł Łazar (Kadet) – wyróżnienie – 2017

Dominika Łazar (Maluch) – wyróżnienie – 2018

Zofia Łazar – (Maluch) – wyróżnienie – 2018

Jagoda Waligóra – (Maluch) – wyróżnienie - 2018

 

 

„Zielony Teatrzyk”

Laureat powiatowego przeglądu teatralnego w Świebodzinie – 2014

Udział w Lubuskiej Gali Teatralnej w Zielonej Górze – 2014

Udział w wojewódzkiej gali teatralnej Pro-Arte 2016/17

 

Dominika Wieszczeczyńska – laureatka powiatowego
i finalistka wojewódzkiego konkursu recytatorskiego Pro-Arte – 2014

 

 „Moje Gaduły”

Udział w wojewódzkiej gali teatralnej Pro-Arte 2016/17

 

„Kolędnicy z Łagowa”

I miejsce  w powiatowym przeglądzie grup kolędniczych i jasełkowych
w Świebodzinie – 2015

Wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie grup kolędniczych i jasełkowych
w Sulęcinie – nagroda biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej –  2015

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner