Oferta zajęć 2017/2018


Zajęcia  dodatkowe – kółka  w roku szkolnym 2017/2018

 

1

Topolski

SKS koszykówka, piłka nożna

2

Dąbrowska

Kółko miłośników książki

3

Dworak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Zajęcia muzyczne

4

Grzegorczyn

Zajęcia opiekuńcze;  Harcerstwo

5

Wachowiak

Koło niemieckiego; Wyrównawcze przed egzaminem

6

Machacka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

7

Chwojnicka

Koło angielskiego

8

Okulska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Logopedia (4 grupy), kółko plastyczne

9

Okulski

Koło komputerowe  SP; Koło komputerowe  GIM

10

Ozorowska

Koło muzyczne - zespół SCHERZZO, kółko plastyczne

11

Pietrasz

Koło polonistyczne;  Wyrównawcze przed egzaminem

12

Popa

Koło teatralne

13

Rutkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Koło matematyczne

14

Rybicka

Koło gimnastyczne;  Koło plastyczne

15

Wochanka

Zajęcia z matematyki; Wyrównawcze przed egzaminem

16

Sawicka

Kółko języka angielskiego; Zajęcia opiekuńcze

17

Siemoniak

Koło historyczne

18

Grobelny

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Kółko plastyczne

19

Szerwiński

Koło biblijne

20

Szewczyk J.

Koło polonistyczne, wyrównawcze z języka polskiego

21

Szewczyk B.

Koło fizyczne;  Koło matematyczne

22

Świerkowski

Koło chemiczne; Koło biologiczne

23

Temniuk

Koło geograficzne; Koło biblijne; Przygotowanie do komunii

24

Tepfer

SKS siatkówka, piłka nożna

25

Zespół OCH

Zajęcia taneczno - artystyczne

26

Konstanty

Sekcja Judo z podziałem na grupy wiekowe

27

Boczkowski

Szkółka piłkarska Lecha Poznań

28

Bowycz

Zajęcia piłkarskie – szkółka Iskry Łagów


Zajęcia specjalistyczne

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjne

Terapia pedagogiczna

Nauczanie indywidualne

Zajęcia logopedyczne – kl. I-III SP

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. I-III SP

Gimnastyka korekcyjna – kl. I-III SP