Plan pracy


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ
„ZIELONY PŁOMIEŃ”
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

CEL NADRZĘDNY:
Kształtowanie osobowości harcerzy według Prawa Harcerskiego.

 

CELE GŁÓWNE:
• Ukonstytuowanie drużyny oraz powołanie zastępów.
• Integracja drużyny.
• Pogłębianie szacunku dla innych ludzi, a przede wszystkim do osób starszych.
• Kształtowanie szacunku do symboli, poznawanie historii, tradycji, obrzędów ZHP.
• Nauka ponoszenia konsekwencji za własne czyny.
• Doskonalenie wiedzy i umiejętności harcerzy z zakresu technik harcerskich.
• Przyrzeczenie Harcerskie.

 

 

TERMINARZ

 

MIESIĄC WYDARZENIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY UWAGI O REALIZACJI
wrzesień Harcerski Start’2016
Musztra harcerska
„Śpiewać każdy umie” – przyśpiewki harcerskie.
Zbiórka organizacyjna, przedstawienie tematyki na rok 2016/2017
Pląsy, zabawy, zadania w terenie.
Pląsy, śpiew.
Drużynowa Rozdanie oświadczeń dla rodziców
październik Poznajemy symbolikę ZHP. Nauka hymnu ZHP. Prezentacja zastępów, ich nazw i symboli (godło, herb, totem).
Przygotowanie części artystycznej z okazji „Dnia Nauczyciela”.
Wolontariat z okazji Dnia Seniora.
Gry i zabawy w terenie – znaki patrolowe.
Sprzątanie grobów.
Podział na zastępy. Wybór przybocznej oraz zastępowych.
„Szara lilijka” oraz przemówienie zastępowych.
Restauracja „Pod Basztą” w Łagowie.

Zabawy na dworze.
Praca na rzecz społeczności.

Drużynowa, zastępowi

Pracownicy OPS w Łagowie, Drużynowa, P. Danuta Siemoniak – opiekun.

Tekst hymnu, zdjęcia symboli ZHP.
Materiały potrzebne do realizacji zadań.

Narzędzia do sprzątania.

listopad Święto Zmarłych i Zaduszki.
11 listopada – Święto Niepodległości. Udział w uroczystości.
Andrzejkowe spotkanie – spanie w szkole.
 Służba, prace na rzecz społeczności.
Służba w Kościele, sztandar.
Wieczór wróżb
 Drużynowa, przyboczna, zastępowi.  Przygotować znicze.

Przygotować wróżby, poczęstunek.

grudzień Mikołajki w drużynie.
Historia ZHP –. Nauka nowej piosenki Szare Szeregi
Wigilia w drużynie.
 Spotkanie, pląsy, śpiew.

Zwiad, musztra
Przyjęcie.

 Przyboczna, Zastępowi
Drużynowa
 Symboliczne prezenty, zabawy.
Materiały potrzebne do realizacji zadań.
Przygotować poczęstunek.
styczeń Czy znam i rozumiem treść przyrzeczenia?
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017
Poznajemy 1 i 2 punkt Prawa Harcerskiego
 Burza mózgów, dyskusja.
Wolontariat, zbieranie datków do puszki.
Musztra, burza mózgów, dyskusja.
 Drużynowa, Sztab WOŚP  Identyfikatory, puszki, opiekunowie – osoby pełnoletnie.
Szary papier, małe karteczki, markery.
luty Poznajemy 3 i 4 punkt Prawa Harcerskiego
Jak udzielać I pomocy?
Cykl zbiórek „Zdrowy styl życia”
Poznajemy 5 i 6 punkt Prawa Harcerskiego.
 Musztra, burza mózgów, dyskusja.
Ćwiczenia.
Pogawędka, burza mózgów.
 Drużynowa  Materiały potrzebne do realizacji zadań.
Materiały potrzebne do realizacji zadań
Szary papier, małe karteczki, markery.
marzec  „Płoną pochodnie” – marsz harcerzy z pochodniami ulicami Łagowa.
Poznajemy 7. i 8. punkt Prawa Harcerskiego.
Terenoznawstwo
Sygnały i znaki , nauka języka migowego, alfabetu Moorsa.
 Droga krzyżowa.
Służba na rzecz społeczności, bieg harcerski.
Harce, ćwiczenia, plener.
Zabawy w plenerze.
 Drużynowa, ks. Mateusz Szerwiński.
Mariola Rutkowska – oligofrenopedagog
 Pochodnie
Materiały potrzebne do realizacji zadań.
Busola, kartki, długopisy, znaki patrolowe.

Materiały potrzebne do realizacji zadań.

kwiecień Stopnie i sprawności harcerskie.
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – aktywność fizyczna.
Stopnie i sprawności harcerskie.
Szyfry i kody – z czym to się je ?
Organizacja biwaku harcerskiego.
Poznajemy 9. i 10. punkt Prawa Harcerskiego.
 Konkurs, gra
Zajęcia sportowe, promujące aktywność fizyczną. Bieg harcerski.
Konkurs, gra
Ćwiczenia.
Ustalenie terminu oraz miejsca wyjazdu.
Wyjście na miasto, harce, dyskusja
 Drużynowa, Dyrekcja ZE w Łagowie.

Zastępy

 Materiały potrzebne do realizacji zadań.
Kartki, długopisy.
maj Obchody uroczystości dnia 1- 3 maja
Sonda na temat Prawa Harcerskiego i zastosowanie go w życiu codziennym
Całonocne gry i zabawy w szkole.
Gry i zabawy w terenie – integracja.
 Służba.
Sonda.
Nocowanie w szkole.
Podchody.
Uroczystość wg specjalnego scenariusza
 Drużynowa  Kartki i długopisy.
Materace, śpiwory, koce oraz prowiant.

Materiały potrzebne do realizacji zadań.

czerwiec  Podsumowanie całorocznej pracy; plany wakacyjne (obóz, biwak).  Podsumowanie całorocznej pracy; plany wakacyjne (obóz, biwak).  Drużynowa  Podsumowanie całorocznej pracy; plany wakacyjne (obóz, biwak).

 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner