Dla Nauczycieli


[pobierz] 0.1 MB instrukcja-sprawdzianu-oraz-egzamin

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu oraz egzaminów gimnazjalnych w ZE w Łagowie

[pobierz] 4.2 MB procedury_sp_2013

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu
w szóstej klasie szkoły podstawowej

[pobierz] 4.6 MB procedury_gim_2013

Proceduryorganizowania i przeprowadzania
egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

[pobierz] 0.1 MB program-poprawy-efektywnosci-ksztalcenia-w-z-e--20

Program i Harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia oraz Wychowania w Zespole Edukacyjnym w Łagowie

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-1---plan-podnoszenia---2012--2013

Załącznik 1 - Plan podnoszenia efektywności kształcenia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie w roku2012/2013

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2---plan-podnoszenia---2012--2013

Załacznik 2 - Plan podnoszenia efektywności kształcenia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie w roku2012/2013

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-3-2012---2013

Załącznik 3 - Plan podnoszenia efektywności kształcenia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie w roku2012/2013

[pobierz] 0.2 MB plan-nadzoru-pedagogicznego-dyrektora-zespo-u-eduk

Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Edukacyjnego

[pobierz] 0.2 MB wso--ze

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZE

[pobierz] 0.1 MB wso-z-zachowania-

Wewnątrzszkolny System Oceiania z zachowania

[pobierz] 0.1 MB regulamin-realizacji-projektu-edukacyjnego-samorz-

Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego w gimnazjum

[pobierz] 0.3 MB nowa-podstawa-programowa-sp

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

[pobierz] 1.5 MB nowa-podstawa-programowa-gim

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum

[pobierz] 0.7 MB podstawa--programowa--wychowania-do-zycia-w-rodzin

Podstawa programowa przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie - II etap edukacyjny: klasy IV-VI

[pobierz] 0.7 MB podstawa--programowa--wychowania-do-zycia-w-rodzin

Podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie - II, III i IV etap edukacyjny - klasy IV-VI SP, klasy I-II Gimnazjum

[pobierz] 0.2 MB wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-zalozenia-programow

Wychowanie do życia w rodzinie, założenia programowe ORE

[pobierz] 0.1 MB rezygnacja-z-zajec-wdz---wniosek

Rezygnacja z zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" - wniosek

[pobierz] 0.1 MB regulamin-przyznawania-stypendium-w-zespole-edukac

Regulamin przyznawania stypendium w Zespole Edukacyjnym w Łagowie