Dokumenty SSP


[pobierz] 0.4 MB ssp-lagow-statut---oddzialy-przygotowawcze

Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie

[pobierz] 0.2 MB szkolny-program-profilaktyki

Szkolny program profilaktyki

[pobierz] 0.1 MB plan_pracy_2017_18

Plan pracy Samorządowej Szkoły Podstawowej 2017-2018

[pobierz] 0.2 MB szkolny-program-profilaktyki---zmiany-18

Szkolny program profilaktyki zmiany od 18.02.2016 r.

[pobierz] 0.1 MB procedury-postepowania-w-sytuacjach-zagrozenia-prz

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń

[pobierz] 0.1 MB procedury-rozwiazywania-konfliktow-w-zespole-eduka

Procedury rozwiązywania konfliktów w Zespole Edukacyjnym w Łagowie

[pobierz] 0.1 MB strategia-dzialan-wobec-uzaleznien-w-zespole-eduka

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem w Zespole Edukacyjnym w Łagowie

[pobierz] 0.1 MB program-wychowawczy

Program wychowawczy

[pobierz] 0.1 MB program-wychowawczy-zmiany-18

Program wychowawczy zmiany od 18.02.2016 r.

[pobierz] 0.1 MB kryteria-oceny-zachowania

Kryteria ocen z zachowania

[pobierz] 0.2 MB wewnatrzszkolny-system-oceniania-ze

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZE

[pobierz] 0.1 MB regulamin-biblioteki

Regulamin biblioteki Zespołu Edukacyjnego w Łagowie

[pobierz] 0.1 MB Regulamin przyznawania stypendium w ZE

Regulamin przyznawania stypendium w Zespole Edukacyjnym w Łagowie