Rada Rodziców


Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Warszawy w Łagowie

 

Przewodniczący – Wiesław Druszlakowski
Z-ca Przewodniczącego – Waleria Mizińska – Komin

Skarbnik - Natalia Grzegorczyn
_________________________________________________________

 

 


Podsumowanie działalności Rady Rodziców Samorządowej Szkoły w Łagowie w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice,
koniec roku jest okresem podsumowań i dlatego chcielibyśmy przedstawić podsumowanie naszej działalności za rok 2017/2018.
Na wstępie, pragniemy podziękować Wam Rodzice za zaufanie jakim nas obdarowaliście oraz za pomoc i wsparcie.
Dziękujemy również Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za rok współpracy, a także naszym Paniom w kuchni oraz wszystkim pozostałym pracownikom naszej placówki.
Działalność podjęta przez Radę Rodziców w tym roku, nie była tak aktywna jak w latach poprzednich, ale dzięki Państwa wpłatom:
*dofinansowaliśmy Bal Bajkowy oraz przedstawienie cyrkowe, które odbyły się w naszej szkole
*zakupiliśmy słodkie kosze z okazji Dnia Nauczyciela oraz na zakończenie roku szkolnego
*wsparliśmy grupę uczniów reprezentujących naszą szkołę na wymianie uczniowskiej w Bruggen
*z planowanych wycieczek udała się tylko jedna -Mniszki
*na Dzień Sportu zakupiliśmy kukurydzę, lody ,batony oraz medale dla zwycięzców Regat
*zakupiliśmy nagrody na konkurs ,,Najmilsza uczennica i najmilszy uczeń" organizowany przez Samorząd Uczniowski
*ufundowaliśmy słodkie nagrody dla klas, które przez cały rok szkolny uzbierały największą ilość punktów
*a dzięki lokalnym darczyńcom zakupiliśmy niespodzianki na loterię, która odbędzie się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

Być może nie wszystko nam się udało.
Raz jeszcze dziękując wszystkim życzymy spokojnych, słonecznych i udanych wakacji.
Zarząd Rady Rodziców

y>