Rada Rodziców


Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Warszawy w Łagowie

 

Przewodniczący – Wiesław Druszlakowski
Z-ca Przewodniczącego – Magdalena Mucha

Skarbnik - Agnieszka Władkowska

_________________________________________________________