Rada Rodziców


Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Warszawy w Łagowie

 

Przewodniczący – Wiesław Druszlakowski
Z-ca Przewodniczącego – Waleria Mizińska – Komin

Sekretarz - Małgorzata Więdłocha

Skarbnik - Magdalena Mucha
_________________________________________________________