e-podręczniki


www.epodreczniki.pl

 

Jakie jest dziś naturalne środowisko komunikacyjne dzieci i młodzieży?
Bez wątpienia Internet. To tu, w sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. 
Dlatego tworzymy e-podręczniki. Mają być odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania  nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

O projekcie

E-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dadzą możliwość pracy w zespołach i dopasują się do indywidualnego stylu nauki. Zasoby mogą się dynamicznie zmieniać. Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu będzie mógł gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje podręcznika.

 

Zamiast papieru?

Czy e-podręczniki zastąpią tradycyjne, papierowe skrypty?  Nie muszą. O ich popularności zdecyduje uczeń i nauczyciel. Będą pomocą dydaktyczną i narzędziem, uzupełnieniem lub alternatywą dla dotychczasowych wydawnictw. Nauczyciel sam zdecyduje, czy sięgnąć po zadania interaktywne na lekcji, zabrać uczniów w wirtualny spacer po Czarnolesie i Colosseum, wykorzystać zasoby w formule „odwróconej klasy”,  zachęcić do interdyscyplinarnego projektu badawczego. Może tylko zajrzy do kompendium wiedzy, słownika definicji. A uczeń w domu sam wyłowi to, co go zaciekawi.

 

Baw się i ucz

62 e-podręczniki do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej,
w sumie 5195 lekcji – takie zasoby udostępnimy na naszej platformie
w nowym roku szkolnym. Podzielone są na cztery główne bloki:

 

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3)
 • szkoła podstawowa (klasy 4-6)
 • gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Podręcznik dla najmłodszych to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które pomogą dzieciom w zgłębianiu tajemnic, rozwiązywaniu zagadek
i zadań.

Starsi uczniowie znajdą e-podręczniki do języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików. Będą wirtualne podróże i eksperymenty.

Na platformie znajdzie się dodatkowo 2500 uzupełniających zasobów metodycznych i dydaktycznych. Programy nauczania, scenariusze lekcji, poradniki dla nauczycieli oraz zbiór lektur szkolnych. Wszystkie zasoby zostaną udostępnione na zasadach pełnej otwartości dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń. Mogą z nich korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, edukatorzy i amatorzy, entuzjaści Internetu i sceptycy.

 

Bezpłatne, dostępne, interaktywne

E-podręczniki będą całkowicie bezpłatne dla wszystkich. Dostępne
z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu. Online
i offline – w razie kłopotów z siecią, za pomocą aplikacji natywnych dla systemów operacyjnych Android, IOS, Windows. Na  komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach, czytnikach e-booków, tablicy interaktywnej.

Chcemy je integrować ze szkolnymi dziennikami elektronicznymi, platformami e-learningowymi.
I będzie można wydrukować ich treści w wersji PDF, ePUB, ODT.

Ułatwią kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne, materiały multimedialne. Dadzą możliwość tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej, kształcenia indywidualnego.

Wszystkie treści wytworzone dla e-podręczników zostaną opublikowane na wolnej licencji Creative Commons. Staramy się ułatwić korzystanie
z e-podręczników dzieciom i nauczycielom niepełnosprawnym, tworzymy udogodnienia. Szykujemy translatory do wydruku w alfabecie Braille’a.

Planujemy wzbogacanie zbiorów o kolejne podręczniki, multimedia, rozwijanie treści i funkcjonalności, wprowadzanie nowych technologii. Będziemy się wsłuchiwać w uwagi i krytyki, reagować na potrzeby
i propozycje. Modyfikować i unowocześniać, starając się nadążyć za rozwojem technologii i wzrostem  oczekiwań najbardziej wymagającego odbiorcy – ucznia.

 

 „…jeśli założyć, że ideałem stylistycznym jest zawrzeć maksimum treści w minimalnej liczbie słów to jeśli e-podręcznik (…) ten postulat spełniać będzie to ja zawsze, do końca życia, apologetą e-podręcznika będę” prof. Jan Miodek

 

Co wyróżnia e-podręczniki?

 • e-podręczniki dostępne są bezpłatnie
 • z e-podręczników można korzystać w dowolnym miejscu 24h/7 dni
  w tygodniu
 • e-podręczniki to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej
 • e-podręczniki są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego
  o różnorodne, multimedialne formy przekazu
 • e-podręczniki udostępnione będą na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-podręcznika przez nauczycieli i uczniów
  w bezpieczny sposób bez naruszenia własności intelektualnej jak również na przetwarzanie treści zawartych w e-podręcznikach np. do tworzenia własnych autorskich wersji e-podręczników czy materiałów dydaktycznych przez nauczycieli
 • e-podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, czytnika e-booków, tablicy interaktywnej
 • e-podręczniki dostępne są w wersji online oraz offline (aplikacje natywne dostępne na różne systemy operacyjne Android, IOS, Windows), co umożliwia skorzystanie z e-podręczników nawet w sytuacji pojawienia się problemów w Internetem
 • e-Podręczniki dostosowywane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwoli na korzystanie z e-podręczników uczniów
  w dysfunkcjami
 • e-Podręczniki mogą być integrowane z innymi środowiskami dziennikami elektronicznymi, platformami e-learning, blogami , stronami www etc., co pozwala na wykorzystanie e-podręczników w dowolny sposób
  z uwzględnieniem dowolnych form i metod pracy z uczniem
 • e-Podręczniki dostępne będą do wydruku z poziomu alfabetu Braille’a.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej.

 

 

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

cele projektu

 • nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania
  e-podręczników na zasadach pełnej otwartości (materiały zawarte w tych podręcznikach będą publikowane na wolnych licencjach);
 • udostępnione minimum 18 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego;
 • udostępnione minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki;
 • 40% uczniów i nauczycieli z ok. 13 000 szkół podstawowych, 7 000 gimnazjów oraz 6 000 szkół ponadgimnazjalnych wykorzystuje e-podręczniki jako materiały wspomagające w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • opracowany program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z e-podręcznika;
 • przeszkoleni pracownicy instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (min. 1 000 osób) z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w szczególności wykorzystania e-podręczników;
 • rekomendacje z badań ewaluacyjnych i prac analitycznych dotyczących funkcjonalności i wykorzystania e-podręczników i innych e-zasobów edukacyjnych.

 

Nauczyciele i uczniowie zyskują bezpłatny dostęp do blisko 4000 lekcji
i 3000 zasobów pozalekcyjnych. E-podręczniki umożliwiają między innymi wirtualne wycieczki, podróżowanie w przeszłość czy wykonanie eksperymentów. Zasoby www.epodreczniki.pl wykorzystać można w dowolnym miejscu i czasie, w szkole i w domu, na wiele sposobów np. podłączając komputer i rzutnik do Internetu w klasie lub zadając pracę domową. Z e-podręczników możecie Państwo również korzystać bez dostępu do Internetu, ponieważ są one przygotowywane w postaci aplikacji natywnych na urządzenia mobilne; “Zgrzyciaki” są dostępne jako plik do pobrania na własny komputer.

[pobierz] 5.4 MB e_podreczniki_biblioteka_j
[pobierz] 0.3 MB instrukcja_epodreczniki
[pobierz] 0.3 MB jak-pracowac-z-e-podrecznikiem_grupa-edukacyjna
[pobierz] 0.8 MB jak-pracowac-z-e-podrecznikiem_ii_grupa-edukacyjna
[pobierz] 1.3 MB epodreczniki-do-matematyki_politechnika_lodzka