Jubileusz 50-lecia szkoły


Program obchodów Jubileuszu 70–lecia powstania szkoły w Łagowie i 50–lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy

 

9 – 11 października 2015 r. – okolicznościowa wycieczka uczniów Zespołu Edukacyjnego do Warszawy połączona ze złożeniem wieńca oraz zapaleniem zniczów pod pomnikiem Małego Powstańca przez harcerzy 19 Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień” Babimojsko – Sulechowskiego Hufca ZHP Chorągwi Ziemi Lubuskiej, działającej przy szkole

 

11 października o godz. 10.30 (niedziela) – poświęcenie sztandaru Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy na mszy Św. w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Łagowie

 

15 października o godz.10.00 (czwartek) – uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 70–lecia powstania szkoły w Łagowie oraz 50–lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy,

– odsłonięcie pamiątkowej tablicy jubileuszowej
– otwarcie plenerowej „Pracowni ekologicznej”

 

16 października o godz.8.30 (piątek) – festyn jubileuszowy dla uczniów ZE połączony
z zawodami sportowymi w oprawie muzycznej łagowskiego zespołu „Czwarta Grupa Biednych” (szczegóły wg oddzielnego harmonogramu)

 

21 października o godz. 9.00 (środa) – uroczyste pasowanie uczniów kasy I A i I B Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy oraz złożenie ślubowania na sztandar szkoły