Rok szkolny 2016-201723 czerwca 2017 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Łagowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Dyrektor szkoły, Dariusz Rutkowski podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za rok nauki. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob pogratulował wyróżnionym uczniom osiągnięcia wysokich ocen w nauce. Przewodniczący Rady Rodziców p. Andrzej Mańkowski podziękował dyrekcji i nauczycielom za dobrą wspracę a uczniom życzył dobrego wypoczynku na wakacjach. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił zespół taneczny "Och" i zespół wokalny "Scerzo". Szkółka judo, do której należą uczniowie naszej szkoły zademonstrowali elementy treningu judo. Po części artystycznej, nastąpiło wręczanie świadectw i nagród dla najlepszych uczniów. Wśród uczniów, którzy wpłacili składkę na Radę Rodziców w szkole podstawowej podobnie, jak w gimnazjum został wylosowany rower. Szczęśliwcem okazała się Julka Idaszak . Gratulujemy. Dyrektor Rutkowski podziękował p. Andrzejowi Mańkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Rodziców naszej szkoły za długoletnią i bardzo owocną współpracę. Pracę w naszej szkole zakończył również konserwator p. Czesław Piniuta, któremu dyrektor serdecznie podziękował za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Na koniec uroczystego apelu błogosławieństwa udzielił ks. Proboszcz Andrzej Oczachowski.

Galeria zdjęć


9.06. 2017 r. Dzień Dziecka z wędką.
PZW Koło Gminne w Łagowie wraz z Sołtysem Łagowa zorganizowali dla chętnych dzieci spławikowe zawody wędkarskie nad Jeziorem Łagowskim oraz zawody rzutowe na boisku Orlik przy szkole. W zawodach wzięło udział 17 uczniów z naszej szkoły.


Miejsca punktowane za złowione ryby w zawodach spławikowych :
1 miejsce - Igor Okuszko - kl. IV sp.
2 miejsce – Emil Kutkowski - kl. I b gim.
3 miejsce – Adam Zborowski – kl. V
4 miejsce – Konrad Kowalewski I b gim.
5 miejsce – Weronika Dudek III b gim.
6 miejsce – Jakub Knap – kl. V sp.


Zawody rzutowe:
1 miejsce - Kuba Białczak – kl. I b gim.
2 miejsce - Ula Koszczyc – kl. V sp.
3 miejsce – Natalia Ostrowska - kl. V sp.


Wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli punktowane miejsca zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku frekwencja uczestników w zawodach wędkarskich będzie jeszcze większa.


Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
W dniu 24.05.2017 w Bibliotece Publicznej w Łagowie odbyło się spotkanie z Anną Onichimowską autorką książek dla dzieci, młodzieży oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas V szkół podstawowych z Łagowa, Sieniawy i Toporowa.
Po powitaniu pani Onichimowska opowiadała o swoim życiu, twórczości oraz zamiłowaniu do podróży, czytała fragmenty swoich książek. Uczniowie mieli okazję zadać pisarce różne pytania związane z twórczością , podróżami. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie uczniowie wręczyli autorce bukiet kwiatów.
Książki Anny Onichimowskiej można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Łagowie.


KONKURS MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

Biblioteka Publiczna w Łagowie wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowała konkurs„ Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs odbył się 10.05.2017 w bibliotece szkolnej. W zmaganiach wzięło udział 26 uczniów klas II- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy konkursu czytali fragmenty książek dziecięcych i młodzieżowych. Komisja po wysłuchaniu prezentacji. Oceniła uczniów zwracając uwagę na dykcję, interpretację i ogólne wrażenia artystyczne.


Wyróżniono następujące osoby:

W kat. kl. II-III szkoły podstawowej:

Zuzanna Płotecka , Kacper Koźlak, Weronika Suchecka, Adrian Sawicki, Julia Nowicka, Natalia Marysiok, Dominika Łazar.


W kat. kl. IV-VI szkoła podstawowa:

Oliwia Macioszek, Natalia Paszkowska, Julia Paszkowska, Julia Karbowska, Natalia Ostrowska.


W kat. gimnazjum:
Remigiusz Małecki


Konstytucja 3 Maja - Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.


Dnia 27.04. 2017 r. najlepsi recytatorzy z naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Świebodzinie. Witek Jankowiak z kl. II a otrzymał wyróżnienie Rady Artystycznej za recytację wiersza W. Chotomskiej pt. „Kurcze blade”. Natalia Marysiok z kl. III b swoje zdolności recytatorskie zaprezentowała w wierszu T. Śliwiaka „Chory dzięcioł” a Małgosia Lis z kl. VI pięknie wyrecytowała wiersz W. Szymborskiej pt. „Chmury”. Gratulujemy uczestnikom konkursu.

A. Okulska


12.04. 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych.


Gminny Konkurs Recytatorski

W Bibliotece Publicznej w Łagowie 11.04.2017r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski.
W konkursie wzięło udział 35 uczniów ze szkół w Łagowie, Sieniawie i Toporowie. Każdy z uczestników recytował dowolnie wybrany wiersz dostosowany do swojego wieku. Komisja po uważnym wysłuchaniu prezentacji oceniła uczniów zwracając uwagę na dobór repertuaru, znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny.


Laureatami w kat. kl. I – III szkoły podstawowej zostali: Natalia Marysiok, Witold Jankowski
Wyróżnienia: Artur Suchecki, Żaneta Dziubińska, Amelia Sochacka.
Laureaci w kat. kl. IV –VI szkoły podstawowej: Julia Rzymanek , Małgorzata Lis , Weronika Gomółka, Wiktoria Kozieł.
Wyróżnienia: Natalia Ostrowska , Kamil Kutkowski , Klaudia Hamik.

Wyróżnienia w kat. gimnazjum: Beata Płuciennik , Remigiusz Małecki.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom, a laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali książki.
Laureaci wezmą udział w konkursie powiatowym .

 


Szanowni Rodzice, Opiekunowie


w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, w którym uczestniczy także część nauczycieli naszej placówki, mogą pojawić się problemy z prawidłową realizacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie informuję, że uczniowie objęci zostaną opieką, funkcjonować będzie świetlica szkolna oraz stołówka.


Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Łagowie
Dariusz Rutkowski

 


UWAGA!

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. odbędą się zajęcia lekcyjne za piątek 5 maja 2017 r.

 

Zarządzenie Dyrektora ZE w Łagowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć.

 


 

 


Rada Rodziców informuje o dodatkowym nowym terminie wycieczki 

do Berlina oraz Tropical Islands 

w poniedziałek dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

Wyjazd spod szkoły o godzinie 6.30, powrót około godziny 21.30.
Wymagany jest aktualny dowód osobisty lub paszport.


                                    CENA: z opłaconą składka na Radę Rodziców 70 zł, bez opłaconej składki 100 zł.

                                                                     Dodatkowo 10 Euro na wstępy.

 

                                                    Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wycieczce.

      Zapisy wraz z uiszczeniem wpłaty w sekretariacie szkoły.
Liczba miejsc 40.

 Rada Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Łagowie

 


 Projekt edukacyjny „Pod psem”


W ramach projektu edukacyjnego „Pod psem” uczennic klasy IIIB, dnia 20.03.2017 r. naszą szkołę odwiedziła p. Kasia ze Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Azyl na Koziej” w Świebodzinie wraz z pieskiem Ari. Przeprowadziła pogadankę na temat pomocy bezdomnym zwierzętom dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Wyjaśniła, jak powinno się traktować nasze pupile. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Na koniec p. Kasia wręczyła nam dyplom przyjaciela zwierząt.

 

Aleksandra Bartoszewicz
Patrycja Ozorowska
Anna Swędra
Opiekun- p. Karolina Narwojsz


Samorząd Gimnazjum ogłosił konkurs fotograficzny "Zima wokół nas".

Oto wyróżnione prace.

 

W kolejności: B. Płuciennik, M. Chomiak, N. Pasińska, O. Paszkowska, P. Ozorowska, R. Małecki, S. Sikora, W. Zborowska

 


Rekolekcje wielkopostne 2017 w Zespole Edukacyjnym

 

13.03.2017 - poniedziałek 

8.00 – 8.45 – Szkoła Podstawowa                              (Gimnazjum – zajęcia lekcyjne)

8.50 – 9.35 – Szkoła Podstawowa                              (Gimnazjum – zajęcia lekcyjne)
9.50 – 10.35 – Gimnazjum                                            (SP – zajęcia lekcyjne)

10.40 – 11.25 – Gimnazjum                                          (SP – zajęcia lekcyjne)
11.30 – 11.50 – Przerwa obiadowa
11.50 – 12.00 – Odjazdy autobusów

 

14.03.2017 - wtorek

8.00 – 8.45 – Gimnazjum                                             (SP – zajęcia lekcyjne)
8.50 – 9.35 – Gimnazjum                                             (SP – zajęcia lekcyjne)
9.50 – 10.35 – Szkoła Podstawowa                           (Gimnazjum – zajęcia lekcyjne)
10.40 – 11.25 – Szkoła Podstawowa                         (Gimnazjum – zajęcia lekcyjne)
11.30 – 11.50 – Przerwa obiadowa
11.50 – 12.00 – Odjazdy autobusów

 

15.03.2017 - środa

8.00 – 8.45 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – msza św. w kościele parafialnym
8.50 – 9.35 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – msza św. w kościele parafialnym
9.50 – 10.35 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – zajęcia lekcyjne
10.40 – 11.25 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – zajęcia lekcyjne
11.30 – 11.50 – Przerwa obiadowa
11.50 – 12.00 – Odjazdy autobusów


Po ferich zimowych zmiana planu szkoły podstawowej i gimnazjum

do pobrania   tutaj


UWAGA!

Zmiana terminu zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów

SP i Gimnazjum

na dzień 26 stycznia 2017 r. (czwartek) od godz. 16.30

 

  • Podsumowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przez wychowawców w poszczególnych klasach SP i G.
  • Rozmowy indywidualne nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz dyrekcji ZE z rodzicami / prawnymi opiekunami.

 


 


Góra Grosza

Co roku w szkołach w całej Polsce odbywa się zbiórka monet czyli góry grosza. Celem akcji jest pomoc dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. Również i w tym roku uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnzajum dołączyli do tej inicjatywy.

 

A oto jej rezultaty:

Szkoła podstawowa - 431,37 zł.

Gimnazjum - 110,51 zł.

 

Razem Zespół Edukacyjny Łagów   - 541,88 zł.

 

 


"Kristmas ti-vi"

Pod tym niecodziennym hasłem odbył się apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia prowadzony przez didżeja księdza Wikariusza Mateusza Szerwińskiego. Wzbogacony kolędami i świątecznymi piosenkami w wykonaniu zespołu muzycznego "Scerzo" pani Doroty Ozorowskiej. Jasełka "Gdzie mieszka Jezus" zaprezentowali uczniowie z klasy VI i III a pod kierunkiem p. Beaty Popy i Małgorzaty Temniuk.

M. Temniuk

 Galreia zdjęć


Międzyszkolny konkurs plastyczny na szopkę bożonarodzeniową.

 

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj. W tym roku po raz pierwszy od 15 lat zorganizowaliśmy w naszej szkole konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

Wzięło w nim udział 17 uczniów. Ich szopki zstały wystawione na szkolnym korytarzu.

Nagrody wartości 2200 zł. ufundowała firma ASBUD, która od lat sponsoruje nagrody dla uczniów naszej szkoły.

 

 

Lista nagrodzonych uczniów: 

I miejsce - Bernadeta Smolec - I A gimnazjum ( nagroda: rower górski)

II miejsce - Kinga Witkowska - V szkoła podstawowa ( nagroda: tablet)

III miejsce - Kamil Zając - III a szkoła pdstawowa (nagroda: słuchawki)

 

Wyróżnienia:

1 Natalia Marysiok - III b szkoła podstawowa (nagroda: słuchawki)

2 Ania Płuciennik - III a szkoła podstawowa (nagroda: słuchawki)

 

Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami.


Dyskoteka Andrzejkowa
W dniach 23 i 24 listopada prawie 100 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej bawiło się na dyskotekach andrzejkowych. Zabawa była przednia, didżej znakomity, a efekty świetlne zachwycały. Zobaczymy, kiedy będzie następny raz.

 A.Pietrzasz


11 LISTPADA

W naszej szkole Święto Niepodległości obchodzimy nie tylko uroczyście, ale też radośnie.
W apelu biorą udział wszyscy uczniowie, gdyż zadaniem każdej klasy jest zaśpiewanie wybranej przez siebie piosenki patriotycznej. Również i w tym roku uczniowie nie zawiedli. Uroczyście ubrani, niektórzy przebrani w stroje historyczne wzbogacili swoje prezentacje elementami choreograficznymi. Pojawiły się własnoręcznie wykonane kotyliony i flagi. Apel rozpoczęła inscenizacja wyjaśniająca w barwny sposób tym, co zapomnieli, dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości 11 listopada.

 

Galeria zdjęć

 


Dzień Postaci z Bajek w łagowskiej SP

Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu przypominamy sobie bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Wybrana data nie jest przypadkowa - jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek - Walta Disney,a.
Nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Organizacją bajkowego święta zajęły się nauczycielki zbiblioteki oraz świetlicy. Dnia 5 października nasza szkoła zamieniła się w bajkową krainę. Na szkolnych korytarzach można było spotkać, m.in. księżniczki, Smerfy,Czerwone Kapturki, Królową Śniegu, Jasia i Małgosię, rycerzy. Aby uczcić ten dzień zorganizowaliśmy bajkowe spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Spotkanie rozpoczęło się od zabaw wymagających wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych. Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajki, układały puzzle i inne zabawy związane ze światem bajek. Na końcu odbyły się prezentacje dziecięcych bajkowych przebrań. Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

M. Dąbrowska

Galeria zdjęć


Konkurs fotograficzny

Samorząd Gimnazjum  ogłosił konkurs fotograficzny "Uroda mojej miejscowości jesienią".

Oto najciekawsze prace.

Konkurs fotograficzny

Akcja „Stop dopalaczom” w łagowskim gimnazjum.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dotarła 17 października także do gimnazjum w Łagowie akcja Gazety Lubuskiej „STOP DOPALACZOM”. Uczniowie klas I-III obejrzeli prezentację i wysłuchali wykładów p. Arlety Miśkiewicz - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie i p. Ernesta Staniaka – terapeuty z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W używkach takich jak dopalacze znajdują się nowe substancje o nieznanych działaniach niepożądanych i wysokiej toksyczności, substancje, które zagrażają zdrowiu i życiu. Młodzi ludzie są potencjalnymi nabywcami tych używek, stając się jednocześnie królikami doświadczalnymi. Gimnazjaliści otrzymali od organizatorów komiksy obrazujące sugestywnie zagrożenia, jakie niesie nawet okazjonalne stosowanie środków odurzających.
Spotkanie to doskonale uzupełniło działania szkoły dotyczące profilaktyki uzależnień.

 

Galeria zdjęć


W czwartek 13 października, społeczność szkolna Zespołu Edukacyjnego uczciła Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie wzięli udział w okolicznościowym apelu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.

Dzieci życzyły swoim wychowawcom wytrwałości w dalszej pracy oraz jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości swoich wychowanków. Uczniowie dziękowali za opiekę, życzliwy uśmiech i za codzienny trud włożony w edukację dzieci. Do życzeń dla nauczycieli przyłączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców wręczając na ręce dyrekcji kwiaty i podziękowania.
W występach artystycznych składających się z wierszy, piosenek i śmiesznych scenek uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej oraz harcerze. Na koniec uroczystości gimnazjaliści zaprezentowali prześmiewczy kabaret pt. "Nasi nauczyciele"

 

Galeria zdjęć

 


Ks. Biskup Paweł Socha z wizytą duszpasterską w Zespole Edukacyjnym w Łagowie.

W ramach wizytacji kanonicznej łagowskiej parafii ks. Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha w poniedziałek 10 października odwiedził Zespół Edukacyjny w Łagowie.
Witając ks. Biskupa w progach szkolnych, dyrektor ZE w Łagowie Dariusz Rutkowski zaprosił Jego Ekscelencję do zapoznania się z działalnością placówki oraz spotkania z nauczycielami i uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum. W wizycie uczestniczył także proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Oczachowski.
W pierwszej części wizytacji ks. Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym. Podczas rozmowy można było doświadczyć ciepła i ojcowskiej troski o losy młodego pokolenia. Ks. Biskup podziękował wszystkim za świadectwo chrześcijańskiego życia i oraz za zaangażowanie dla szkoły i parafialnej wspólnoty.
Następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum powitali ks. Biskupa kwiatami i zaprezentowali krótki program artystyczny. Uczniowie zadawali pytania, niektóre niełatwe, na które ks. Biskup odpowiadał obszernie i ciekawie, często z dużym poczuciem humoru. Nasz dostojny gość otrzymał od społeczności szkolnej pamiątkowe zdjęcia naszej szkoły z dedykacją oraz okolicznościowy medal związany z ubiegłorocznym Jubileuszem 50-lecia szkoły. Na zakończenie ks. Biskup udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

 


ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Zanim uczniowie klas pierwszych gimnazjum staną się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności, muszą wykazać się wiedzą, sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. Podczas uroczystości ślubowania przebrani za kosmitów pierwszoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące kosmosu, tańczyli moonwalk, pili napoje o niecodziennych smakach i ….. „wyszczekiwali” piosenki. Doskonale poradzili sobie z wyzwaniami i zostali przyjęci w poczet uczniów gimnazjum przez zaopatrzonego w olbrzymi ołówek dyrektora Pana Dariusza Rutkowskiego.

 

Galeria zdjęć


1 września 2016 roku w Zespole Edukacyjnym w Łagowie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Łagów Czesław Kalbarczyk, przedstawiciele Rady Rodziców Waleria Komin i Andrzej Mańkowski oraz ks. proboszcz Andrzej Oczachowski. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017 dokonał dyrektor Dariusz Rutkowski. Po okolicznościowym przemówieniu dyrektora szkoły i zaproszonych gości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wielu sukcesów i zadowolenia w nauce i pracy.